پادشاه انگلستان که تازه در سن 74 سالگی به مقام سلطنت رسیده است، اولین مراسم تولد رسمی خود را جشن گرفت.

در انگلستان پادشاهان می‌توانند برای خود دو تاریخ تولد داشته باشند. یک تاریخ تولد واقعی و دیگری رسمی!

معمولا تولد رسمی را در ماه ژوئن می‌گیرند. زیرا در این ماه آب و هوا خوش تر است. این مراسم به رژه رنگ‌ها معروف

است و در آن ابتدا شاه با اسب و پوشش گارد مخصوص سلطنتی وارد محوطه شده و به دنبال آن ولیعهد و سایر اعضای

سلطنتی با کالسکه وارد می‌شوند.

باز هم آنچه که جلوه مهمانی را پررنگ می‌کند نمایش لباس و جواهرات است که تمام مهمانان و خود خانواده سنگ تمام می‌گذارند.

از پوشش رسمی ملکه نه چندان محبوب که بگذریم به ملکه آینده بریتانیا می‌رسیم. کیت مدیلتون با یک پیراهن ساده یقه گرد جواهر دوزی شده و کلاهی به رنگ سبز سیبی ظاهر شد.

پیراهن های ساده میدی هیچ گاه از مد نمی‌افتند و همیشه می‌توان با آن‌ها استایل‌های خاص و متفاوتی ساخت.