به گزارش ماهپار (صدف عسگری) بازیگر کمتر شناخته شده که با فیلم‌ آیه‌های زمینی در جشنواره کن حضور دارد در مراسم فتوکال بر روی فرش قرمز جنجال آفرید.

صدف بدون حجاب و با آغوش کشیدن عوامل و بازیگران این فیلم حاشیه‌های فراوانی را ایجاد کرد.

او با سری تراشیده شده و بلوند با لوکی از برند زردوز در مراسم فتوکال قدم گذاشت و نگاه‌ ها را به سمت خود جلب کرد.

جنجال از طریق بی حجابی و هنجارشکنی یکی از راه‌های غیر قابل بازگشت به دنیای بازیگری ایران است که معمولا از

طرف بازیگران غیر مشهور انجام می شود.