ملکه بی یا ملکه زنبورها؟

بیانسه یا همان ملکه بی یکی از خواننده‌های زیبا و بسیار مطرح جهانی است که از گذشته تا به امروز کارهای ماندگاری از

خود بر جای گذاشته است. او ستاره بی چون و چرای صحنه، موسیقی و مد است. بیانسه همواره کاستوم‌های مختلفی

بر تن می‌کند که کار هرکسی نیست. مثلا در تور رنسانس خود در یکی از اجراها خود را شبیه زنبورعسل کرده بود!

تور رنسانس بار دیگر شیک پوشی و استعداد بی نظیر بیانسه را نشان داد.

بیانسه یا ملکه بی خواننده آمریکایی که تور جهانی خود آغاز کرده با اکثرهای برندهای معروف جهانی همکاری دارد.

هر اجرای او نمایشی تمام عیار از زیبایی، خلاقیت و هنرمندی است که با ظریف ترین جزئیات بر روی صحنه ظاهر می‌شد.

ملکه بی ستاره بزرگ موسیقی جسورانه مدل‌های مختلفی را بر تن می‌کرد و می‌درخشید.

تور رنسانس از استهکلم سوئد آغاز شده و تا آمریکای شمالی ادامه دارد و برای 57 کنسرت در 40 کشور جهان برنامه ریزی شده است.